«På vegne av venner» av Kristopher Schau

pa_vegne_av_vennerDødsannonsar underteikna «på vegne av vener» har kommunale gravferder, då avdøde ikkje har nokon nære etterlatne att. Kristopher Schau les ein artikkel i Aftenposten om nett det at noko døyr i einsemd og gravleggjast med berre prest og gravferdsagent tilstades. I ei tid med arbeidsløyse set Schau i gang eit prosjekt om at han skal vere der i dei siste 15-20 minuttane dei einsame har på jorda.

Han avtalar med gravferdsbyrå, får melding om tid og stad, og om det er tre eller fleire sørgande, snur han i døra då det ikkje er nødvendig at han deltek. Med notatblokk, fotoapparat og diktafon dokumenterer han omgivnad, salmar, orgelmusikk og tala til presten til 4-5 gravferder. Meir rekk han ikkje i løpet av vinteren og våren 2009. Sjølv om prosjektet skal vare i eit år, avsluttar han det då han får nye jobboppdrag og kjenner stress framfor sorg.

Schau tek opp ei viktig problemstilling om korleis dei einsame har det til sin daud. Eg synast ideen og tanken er gripande, men Schau grip den ikkje heilt. Han slepp den då han er halvvegs, og prosjektet er halvgjort. Det virker som om han ikkje hugsar kvifor han starta det.

Mi leseoppleving:terningkast 4

One thought on “«På vegne av venner» av Kristopher Schau

  1. Pingback: På vegne av venner – Kristopher Schau | Julies bokbabbel - litteratur og småprat

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *