Stå på alle kvinner!

kvinnedag Målet er ennå ikke nådd. I følge Statistisk sentralbyrås registrering av likestilling i kommunene i 2008, har kvinnene i min bostedskommune en lang vei å gå. Ut i fra kriterier som barnehagedekning, prosent med høyere utdanning, kvinner per 100 menn, kvinner i arbeidsstyrken, inntekt og kvinnelige kommunestyrerepresentanter. De 431 kommunene er sammenlignet og veid opp i mot hverandre. Min kommune kom på nedslående 400. plass!

Vi har hatt kvinnelig ordfører, var veldig tidlig ute med skolefritidsordninger og hadde en av landets billigste barnehageplasser, men det går ikke an å hvile på visne lauvbær. Skjærpings jenter, nå må vi brette opp ermene!

Lørdag 10. januar klokka 15.00

Alle som ønsker å vise solidaritet med det krigsherjede folket i Palestina inviteres til å møte opp på torget (amfiet) på Fauske:

Lørdag 10. januar klokka 15.00

Her vil vi ha en verdig og rolig markering for fred og mot overgrep mot Gazas sivilbefolkning. La håpet bli det siste som dør!

palestina

Arrangør: Venner av Palestina på Fauske

Kulturkrise!

Det er et paradoks at Fauske kommunestyre på den ene siden bevilger prosjektmidler til et fremtidig kulturhus, og sier det er en helt nødvendig i kampen om å få flere innbyggere. På den andre siden vedtar de at hovedbiblioteket må stenges i fire måneder for å gi plass til det kommunale arkivet, som er på flyttefot etter det ble oppdaget muggsopp på Rådhuset.

Ikke nok med at innbyggerne står uten muligheter for å låne fag- og skjønnlitteratur i bykjernen fram til påske, men etterpå er biblioteksarealet krympet. Siden bibliotekstilbudet på Fauske i utgangspunktet er blitt helt rasert etter 1. mai i år, burde det ikke belastes enda mer. Det må da finnes andre lokaler som er bedre egnet.

Jeg lurer på om politikerne har tenkt på om det kan ha innvirkning på fraflyttingen, når de snakker så varmt om kulturtilbudet.