Læringsstrategier og leseforståelse

I to dager har jeg blitt kurset i læresamtalen, idemyldring/brainstorming, strukturert tankekart, styrkenotat, spoletekst, lesestrategi i møte med tekstoppgaver i matematikk, Venn-diagram og FoSS av Gerd Fredheim.


Bildet er lånt fra Trondheim kommune

På slutten av kurset ble vi spurt om det var mulig å gi karakterer til gode spørsmål, på lik linje med gode svar. Deretter ble vi utfordret til å definere et godt spørsmål. Er det spørsmål man kan finne svar i teksten, eller er det et spørsmålet det ikke finnes sikre svar på? Det som utfordrer til meta-kognitiv tenkning?

Det er vanskelig å lage gode spørsmål …

Endelig helg!

Etter første arbeidsuke etter ferien kommer den beste helgen i året! Selv om uka var kort med bare 3 arbeidsdager, har de vært veldig intense med kurs og planlegging. Gjengangerne i dag var:»Nei, vi e ikke færdi, men det går væll sæ te …» og «Veien blir tel mens vi går …». Da jeg dro hjem i dag var hodet grøt og kroppen svett. Det er godt det er helg!

Gledeshyl!

Endelig ferdig med LærerIKT-kurset! Alle modulene er godkjent. Som veilederen skrev i sin sluttmelding:

«Gratulerer med flott gjennomført LærerIKT-kurs. Dere har hatt høg standard på alle innleveringene. Tilbakemeldinga fra LærerIKT sentralt understreker også dette! Jeg har også lært mye av samarbeidet med dere.»

Kurset krever tid, samarbeid og resultater – noe som er nytt i forhold til de andre ITkursene og – fagene jeg har tatt tidligere. Resultatet har vært et undervisningsopplegg, der vi må kunne bruke en del programmer og pedagogiske grep, for å få til ei «tilpassa undervisning». Jeg anbefaler det sterkt for de som jobber eller har tenkt å jobbe i skoleverket.