«Røtter og føtter» av Thomas Hylland Eriksen

Røtter og føtterHvem er jeg? Forfatteren og sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen drøfter identitet i en omskiftelig tid. Er det arv eller miljø – røtter eller føtter – som legger an føringen. Han stiller dette spørsmålet innenfor bl. a. ideologier, religioner, nasjonalitet/etnisitet, politikk, kjønn, kulturtradisjoner, medier og kjønn. Boken er inndelt i selvstendige kapitler som kan leses hver for seg.

Jeg har alltid likt Hylland Eriksens lettfattelige assosiasjonsrekker. I boka ”Øyeblikkets tyranni” passet det heseblesende tempoet perfekt inn, nettopp for å understreke behovet for sakte tid. Her synes jeg det blir for travelt. Han rekker så vidt å komme inn på et tema, før han forlater det, uten å utdype påstandene. Derfor er dette en enkel bok å lese, men også å legge fra seg.

Boken er likevel krydret med mange gullkorn og undringer, som f. eks. «Det store mysteriet i at vi alle blir født med medfødte anlegg som gjør oss i stand til å leve tusenvis av ulike liv – og likevel ender vi til slutt med bare å ha levd ett.» Og ”Motpoler er iøynefallende og fotogene, men gråsonene vokser i det stille, bryter ned grensene og skitner til kategoriene. Det finnes mer både-og enn enten-eller i verden.”

Min leseopplevelse:terningkast 4